BÜYÜK İNSANLIK ÇAĞRISI

BÜYÜK İNSANLIK ÇAĞRISI

HDP Eşbaşkanları Demirtaş ve Yüksekdağ, ‘Büyük İnsanlık Çağrısı’ başlıklı tarihi bir beyanname açıkladı. Alternatif hükümet programı niteliğindeki beyanname; halkları, inançları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları kapsayan Yeni Yaşam’ı ete kemiğe büründürüyor

‘YENİ YAŞAM’ İÇİN BÜYÜK İNSANLIK ÇAĞRISI YAPIYORUZ

HDP seçim bildirgesini açıklayan Eşbaşkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş, ‘Yeni yaşam için büyük insanlık çağrısı’nda bulundu. Eşbaşkanlar, seçim bildirgesini ‘kadınlar, gençler, halklar, ezilen inançlar, grevdeki işçiler, gençler, eşitlik mücadelesi veren bireyler’ ile hazırladıklarını söyledi

HDP’nin merakla beklenen seçim bildirgesi İstanbul’da Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tarafından açıklandı. Emekçiler, kadınlar, gençler, halklar, inançlara seslenen 12 başlıktan oluşan beyanname ve 2 yeni seçim şarkısı daha tanıtıldı. Bildirgenin açıklanmasının ardından konuşan Demirtaş, “HDP Meclis’e girmişse siyah ve gri değil, rengarenk çiçek bahçesi olacak. Biz diyoruz ki bu çiçek bahçesine bir tohum da siz atın” çağrısında bulundu.

Bu çağrı daha başlangıç

Seçim bildirgesinin açıklanmasının ardından ilk sözü alan Figen Yüksekdağ, “Bu bizleri baskı, zulüm, sömürü altında tutanlara karşı birleşme ve mücadele çağrısıdır. Bu çağrı Kobanê’de insanlık onurunu ayağa kaldıranların, can alan değil can verenlerin, Gezi’de omuz omuza veren, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü, onuru yani bir bütün olarak insanlığımızı yeniden ayağa dikenlerin çağrısıdır. Bu çağrı daha başlangıçtır. Büyük insanlığın çağrısı” dedi.

Bir tohum da siz atın

Selahattin Demirtaş ise, “Eğer halkımız önümüzdeki 45 gün boyunca açıkladığımız bildirgeye onay verirse, güçlü bir şekilde Meclis’e taşırsa, soluksuz, havasız kalmış olanlar o gün rahat bir nefes almış olacak” diye konuştu. Demirtaş, “Önümüzdeki 45 gün içinde inanıyorum ki her gün oyumuz artacak. Şu durumda barajın ne altındayız ne de üstünde” dedi. Sandık güvenliği konusuna değinen Yüksekdağ da, “Bütün Türkiye halklarını 7 Haziran’da sandıkların başına insanlık ve demokrasi nöbetine davet ediyorum” çağrısında bulundu.

Tasarruf için sarayı kapatacağız

Bir gazetecinin, ekonomik kaynağın nereden sağlanacağı şeklindeki sorusuna, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, “İsrafın önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelenin başında siyasetçilerin çocuklarının para sayma makinelerini ve para sayma kutularını derdest etmek geliyor” şeklinde yanıt verdi. Yüksekdağ, “Size çok çarpıcı tasarruf örneği vereyim. Sarayı kapatacağız” dedi.
 


Diyanet’in arabası ne olacak?

Seçim beyannamesinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin düzenlemelerin açıklandığı bölümde Yüksekdağ, “Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak” ifadelerini kullandıktan sonra Demirtaş, “Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracını ne yapacağız, onu konuşmadık?” diye sordu. Yüksekdağ ise “Cemevine bağışlayacağız” yanıtını verdi.

 

Biz’ler demokrasiye inananlarız

Biz’ler halkların güçlü mücadele geleneğinden geliyoruz. Askeri-sivil bürokratik her türlü vesayete, otoriter yapılanmalara, anti-demokratik yasalara karşı demokratik reform sürecini başlatacağız.

Çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli, insanlık esaslı yeni bir Anayasa’yı hep birlikte yapacağız. Bu anayasa, eşit yurttaşlık temelinde din, inanç ve vicdan özgürlüğü ile ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bütün temel hak ve özgürlükleri güvenceye kavuşturan, cinsiyet özgürlükçü, ekolojik, doğal varlıkların ve hayvanların korunmasını esas alan sivil bir anayasa olacak.

Türkiye’nin demokratikleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak “demokratik özerkliği” Türkiye’nin her yerinde hayata geçireceğiz. Başkanlık sistemine izin vermeyeceğiz. Vali dahil yerel yöneticiler seçimle işbaşına gelecek. Sistemi demokratikleştirip eşbaşbakanlığı hayata geçireceğiz.

Gösteri, yürüyüş, ifade ve örgütlenme hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller ve baskıcı yasalar kaldırılacak.

12 Eylül ürünü MGK, özel mahkemeler, JİTEM, kontrgerilla vb. kaldırılacak, işkence ve kötü muamele insanlık suçu sayılacak. Siyasi Partiler Yasası’nı demokratikleştirecek, seçim barajını kaldıracağız. Cinsiyet kotası ile pozitif ayrımcılık yapılacak. Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözümünü, demokratik bir Türkiye’nin inşasını sağlayacağız. Hiçbir etnik kimliğin devlet yönetiminden dışlanmadığı, demokratik yerinden yönetim modelleri kuracağız.  Kürt sorunu ve Türkiye’nin temel demokrasi sorunlarının çözümü adına başlayan sürecin bir aşaması olarak açıklanan Dolmabahçe Mutabakatı’ndaki “10 Madde”yi, ilkesel çerçeve olarak kabul ediyoruz.

Biz’ler insan hakları savunucularıyız

Bizler, adaletin hızlı, tarafsız, bağımsız, gerçekleşmesi için adalet sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Adalet Bakanlığı’nı özerkleştirip HSYK üzerindeki vesayetine son vereceğiz.

İddia ve savunma makamları eşit hale getirilecek, savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında olacaktır. Adli kolluk teşkilatı kurularak avukatlara da hizmet sunması sağlanacaktır. Aramalarda, gözaltı ve tutuklamalarda keyfiyete son verilecek, anadilde ücretsiz yargı hizmeti sağlanacaktır.

Cezaevlerindeki insan onuruna aykırı tüm uygulamalara tecride, idari baskılara son vereceğiz. Hasta tutsakları derhal bırakacağız.

Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, ‘politik suçları’ suç olmaktan çıkaracağız. Biz’ler soykırımlar, katliamlar, infazlar, kayıplar ve benzeri uygulamaların araştırılması için “Hakikat Komisyonları” kuracağız. Zorla yerinden edilmeler nedeniyle işgal edilen tüm mülkler, sahiplerine verilecek, barajlar, HES’ler ve kentsel dönüşüm nedeniyle göç ettirme sona erecek. Koruculuk kaldırılacak, korucuların başka alanlarda istihdamı sağlanacak.

Mülteci statüsü değiştirilerek, göçmen işçileri kendi yurttaşı gibi gören bir çalışma anlayışı esas alınacak, göçmen ve sığınmacılara yönelik nefret söyleminin önüne geçilecek.

Basını ve iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik müdahalelere, sansüre karşı duracağız. Medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Kültür ve sanat alanında devlet baskısını ve devlet sanatçılığını kaldıracağız. Sanatçılar tarafından seçilen sanat meclisini kuracağız.

Sosyal medyada düşünce özgürlüğü önündeki engellere son verecek, açık kaynak kodlu özgür yazılımı teşvik edeceğiz. Keyfi internet yasaklarına son vereceğiz.

Biz’ler işçiyiz, emekçiyiz

Taşeronluk sistemini kademeli olarak ortadan kaldıracağız. Özel istihdambürolarını, kiralık işçi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Madenleri güvenli üretim sağlanana kadar durduracak, ücretlerin işveren tarafından ödenmesini garanti altına alacağız. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına derhal son vereceğiz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini anayasal bir hak olarak tanıyacak, iş cinayetlerinin sorumlularının cinayetten yargılanmalarını sağlayacağız.

Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı vereceğiz. Kamu hizmetlerinde kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları uygulayacağız. Haftalık çalışma süresini ücreti düşürmeden 35 saate düşüreceğiz. Hak grevi, dayanışma grevi, iş yavaşlatma, genel grev gibi temel hak arama biçimlerini yasallaştıracak, hükümetin grev erteleme yetkisini kaldıracağız.

Mevsimlik tarım işçilerinin, örgütlenme özgürlüğünü garanti altına alacak, her türlü ayrımcılığa karşı önlem alacağız.

Biz’ler güvenceli yaşam ekonomisini kuracağız

   

“Temel Güvence Paketi” ile her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz verecek, ısınma desteği sağlayacağız. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği vereceğiz.

Asgari ücreti ilk etapta net 1.800 TL’ye çıkaracağız. İşsizlik Fonu’nu amacına uygun olarak kullanacağız.

Kar amacı gütmeyen, kamusal toplu taşıma hizmeti sunacağız. 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençler, engelliler ve emeklilere ücretsiz toplu taşıma hakkı sağlayacağız.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak, emekçilerin üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Kredi kartı borçlarını yapılandırarak, faiz oranlarını düşüreceğiz.

Savunma ve güvenlik harcamalarını azaltarak, halkın denetimine açacağız. Kamu ihalelerini toplumsal denetime tabi tutacak, yolsuzluk ekonomisini durduracağız. Örtülü ödeneği tamamen kaldıracağız.

Esnafların vergi yükünü azaltacağız, borçlarını esnaflar lehine yapılandıracağız. Tarım işçilerini sosyal güvence kapsamına alacağız. Küçük üreticilere, tarımsal üretim için ücretsiz su ve elektrik hizmeti sunacak, küçük köylülerin elektrik borçlarını silecek, mazot ve gübreden vergi almayacağız. GDO’lu üretimi yasaklayacağız.

2B rantına son verecek, kent meydanlarını, parkları, koruları ve kıyıları koruyacağız. Hiçbir çılgın projeye ve yeni AVM’lere izin vermeyeceğiz.

        

Yaşamın bütün alanlarına yönelik ilkeler ve yaklaşımlar içeren ‘Büyük İnsanlık Çağrısı’ eğitimden sağlığa, insan haklarından ekonomi ve emeğin korunmasına, kültürden kadınlara ve farklı kimliklere kadar her alanda gerçek bir hükümet programına yakışır içerikteydi

Biz’ler her kimlikteniz

Biz’ler din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme haklarını güvenceye alacağız. Farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü “eşit yurttaşlık” temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Özgürlükçü laiklik anlayışıyla din dersleri seçimlik ve isteğe bağlı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak.

Başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekanları “ibadethane” olarak tanınacak. Tarihte halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, halklardan devlet adına özür dilenecek. El konulmuş vakıf malları iade edilecek, maddi zararlar tazmin edilecek. Dini inanç gereği olan kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek.

Biz’ler hakların güvencesiyiz

Güvenli ve korunaklı sosyal konutlar üreterek, her yurttaşın barınma hakkını güvence altına alacağız. En düşük emekli maaşını 1.800 TL’ye çıkaracak, emekliler arasındaki ücret eşitsizliğini giderecek, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önünü açacağız. Emeklilerden hastane katkı payı almayacak, çalışan emekliden prim kesintilerine son vereceğiz.

Yaşlı ve engellileri sosyal güvenceye kavuşturacak, sağlık ihtiyaçlarını bedelsiz karşılayacak, yaşlı ve engellilere bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aramayacağız. “Engelleri Kaldırma Bakanlığı”nı kuracağız. İş yerlerinde engelli kontenjanlarını artıracacağız. Eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Eğitim müfredatını, ders kitaplarını tekçi, cinsiyetçi, militarist ve şoven içerikten arındırıp anadili temelinde çok dilli hale getireceğiz. Okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son vereceğiz. Tekli eğitime geçerek, ücretsiz öğle yemeği sağlayacağız.
 

 

 

 

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını gerçekleştirecek, ücretli öğretmenlik uygulamasını lağvederek, hepsini kadroya alacağız. Sağlık için prim, döner sermaye gibi kâr odaklı uygulamalara son verip, ek ücret, katkı-katılım ve her türlü ödemeyi kaldıracağız. 

 

Biz’ler özgür dünya istiyoruz

Biz’ler mazlumdan yana “barışçıl dış politika” mümkündür diyoruz.

Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünyada halkların kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri için çalışacağız.

Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcayacağız. İsrail hükümetlerinin katliamcı politikalarına karşı Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkını destekleyeceğiz.

Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada’nın bölünmüşlüğüne son vermek için çabalarını destekleyeceğiz. Ermenistan’a uygulanan ambargoyu kaldıracak, sınırı açacak, Karabağ’da çözümü destekleyeceğiz. AB ile tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız. Dünya genelinde insanlık değerlerini ilgilendiren sorunlara ilişkin işbirliklerini başlatacağız.


Biz’ler kadınlarız

Biz’ler yüzde elliyiz. Bedenimize, kimliğimize, emeğimize sahip çıkabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz’ler kadına yönelik her türlü şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız.

Biz’ler, kadınlarla ilgili tüm sorunlara doğrudan kadınların ve kadın kurumlarının çözüm geliştirdiği  “Kadın Bakanlığı”nı kuracağız. Kadın sığınma evi ve özgür yaşam alanlarının sayısını artıracağız. Engelli kadınlara engelsiz özgür yaşamı birlikte kuracağız. Eğitimde ayrımcılığa ve cinsiyetçiliğe son vereceğiz. Ekolojik ve kadın merkezli bir yaşamı birlikte kuracağız. Kadınlara eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmeti sağlayacağız.

Savaşa entegre bütçe değil, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yapacağız. Ev içi emeği sosyal güvenlik içine alacak, sosyal destek paketlerini adalet ve eşitlik ilkesine göre düzenleyeceğiz. Tüm mahallelerde 7/24, anadilinde, ücretsiz hizmet verecek kreşler açacağız. Yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştirme merkezlerini hayata geçireceğiz.

Eşbaşkanlık ve tüm kurullarda eşit temsil kazanımlarıyla temsilde adalet, yaşamda eşitlik, yönetimde ortaklaşma konusunda önemli adımlar atıyoruz.

Yeni Anayasa’nın kadın eksenli olmasını savunuyoruz. BİZ’LER, 8 Mart’ı resmi tatil ilan edeceğiz.

Biz’ler genciz

Biz’ler gençliğin, genç kalmanın gücüne inananlarız. Gençlik politikalarının, “gençlik meclisleri” tarafından belirlenmesini savunuyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyaçları için çalışacak bir “Gençlik Bakanlığı” kuracağız.

Gençlerin anadiliyle, inancıyla, kültürüyle, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle özgürce bir arada yaşamasının önünü açacağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak ‘Genç Yaşam Kartı’ uygulamasını hayata geçireceğiz. Oy verme ve siyasete katılma yaşını 16’ya, seçilme yaşını 18’e indireceğiz.

Özerk ve demokratik üniversiteyi gerçekleştirecek, cinsiyet eşitlikçi, engelsiz kampüsleri kuracağız. Eşitlikçi, parasız, nitelikli, özgürlükçü, laik, anadilinde ve bilimsel eğitimi savunuyoruz.

Üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu “Üniversite Meclisi”ni kuracak, YÖK’ü kaldırarak yerine üniversiteler arası sadece bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Öğrenci olmayan 18 yaş üstü gençleri de sosyal güvenceye alacağız. Uyuşturucu maddenin dolaşımını sağlayan bütün mekanizmalara karşı mücadele edecek, gençlerimizi korumak için, sosyal, kültürel, sanat ve spor faaliyetlerine dönük yaşam yaşam merkezleri kuracağız. Sporu yöneten federasyonlar demokratikleştirilecek spora ayrılan kaynaklar, öncelikle geniş kitlelerin gerçekten spor yapmasını sağlamaya yatırılacak.

Vicdani ret hakkını tanıyacağız. Eline silah almak istemeyen gençlerin en temel haklarına kavuşmalarını sağlayacağız.

Biz’ler çocuğuz

Biz’ler insanlığın ilk şartının çocukların mutluluğu olduğuna inanıyoruz.

Biz’ler, yerellerde belediyelere bağlı olarak “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Komisyonları” kuracak, çocuk temelli alanlara yeterli kaynak ayrılmasını şart koşacağız. Çocuk yoksulluğuna son vereceğiz. Her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda paketini ücretsiz vereceğiz.

Çocuk işçiliğine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız sokaklarda yaşamak ve çalışmak zorunda kalmayacak.Evde, okulda ve sokakta çocuğa yönelik şiddet yasaklanacak. Çocuk cezaevlerini kapatacağız. ‘Çocuk Eğitim ve Destek Merkezleri’ kuracağız.

Biz’ler Berkin’lerin, Uğur zların, Ceylanların anısına sahip çıkacağız.

Biz’ler gökkuşağıyız

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldıracak olan Biz’leriz. Eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi alanlar başta olmak üzere tüm yasal mevzuatı LGBTİ’lerin eşit yurttaşlar olduğu kabulü ve ayrımcılığa karşı korunması ilkesiyle kapsamlı biçimde düzenleyerek sosyal eşitsizlikleri giderecek, bu yönlü sosyal politikaları hayata geçireceğiz.

 

 

Biz’ler doğanın koruyucusuyuz

Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız. HES, termik, nükleer vb. enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribatına son vereceğiz.

Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine karşı yerinde dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Ortak yaşam alanlarının, su, atıksu ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin piyasalaştırılmasını önleyeceğiz. Tarım alanlarının, ormanların, meraların, kıyıların yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Ekolojik dengenin yıkımına yol açabilecek bütün projeleri iptal edeceğiz.

Hayvanların ticari amaçlı deneylerde, sirk ve sokak tanıtımlarında kullanılmasını önleneceğiz. Hayvanların itlaf edilmelerini, sermaye birikiminin parçası haline getirilmelerini engelleyeceğiz.

HDP bildirgesi sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Seçim bildirgesi henüz okunurken, #HDPyasambildirgesi hastahgi Twitter'de en çok konuşulanlar listesinde birinci sıraya yerleşti. HDP Seçim Bildirgesi'nin yarattığı büyük ilgiye tahammül edemeyen kesimlerin Twitter'da #kaynaknerede şeklinde bir hashtag oluşturması ve HDP'nin vaatlerinin ekonomik zemininin olmadığı iddiası ise başarılı olamadı.↳Son Güncelleme: 29 Mayıs 2015 21:48

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, halklara ve inançlara saldıran, nefret suçu ve cinsiyetçi söylemler içeren, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

  • metin taş
    2015-05-27 17:13:24

    HDP Türkiye barajını degil dünya barajını geçti. Çünkü dünyadaki tüm canlıların haklarını koruyor. Onun için oyum HDP'ye

    Cevap Ver 6 5

Tüm yorumları okumak için tıklayın

Editörün Seçtikleri

Video Galeri

Arşiv

Özgür Gündem Birinci Sayfa

“Binevş”

Cümle Alem

Qırıx


Okurlarla Başbaşa


Medya Diyalog


“Özgür