Sağlık Haberleri

 • Kalça eklemi anatomisi

  Kalça eklemi uyluk kemiği (femur) başının leğen kemiği (pelvis) teki yuvaya yerleşmesi ile oluşur...

 • Dizde kireçlenme: Artrit

  Diz eklemi hastalıkları kadınlarda başta olmak üzere çok yaygın olarak görülür. Dr. Deniz Algün’ün konuyla ilgili yazısını özetleyerek sunuyoruz

 • Mesleki deri hastalıkları

  İşyerinde ve iş sürecinde derimiz doğrudan doğruya işyerindeki kimyasal maddelere, fiziksel etkenlere ve ışınlara maruz kalır. Bu maruziyet sonucunda ortaya ekzema, yanık ve akne-sivilcelerden kanserleşemeye kadar varabilen deri hastalıkları ortaya ç..

 • Çocuklara ölümü anlatmak

  Ölüm yaşamın bir gerçeğidir. Silahlı çatışmalar, trafik kazaları, doğal afetler, ağır hastalıklar vb. olaylar bu gerçekliği her an bize hatırlatmaktadır.

 • Pnömokonyozlar

  Meslek hastalıklarının en önemli grubunu pnömokonyoz adı verilen tozlarla oluşan akciğer hastalıkları oluşturuyor. Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu doku hasarı meydana gelmesi ile oluşur.

 • Tuvalet eğitimi

  Çocukların tuvalet ihtiyacını bağımsız olarak gidermesi anne-babanın vereceği eğitim sonucunda gerçekleşir....

 • Meslek hastalıkları

  Meslek hastalıkları işverenin üretim sürecindeki sağlığa zararlı maddeler ve süreçler için önlem almadığında ortaya çıkar...

 • Yas süreci ve ölümü kabullenmek

  Ölüm sonrası tutulan yas normal bir süreçtir ve yaşamı işlevsel bir şekilde sürdürebilmek için gereklidir...

 • SİLİKOZİS

  Akciğer hastalıklarının, KOAH’ın sigaradan sonra en önemli nedenlerinden biri meslek hastalıkları olmaktadır...

 • Kronik obstrutif akciğer hastalığı

  Bugün en çok görülen ve çok rahatsız eden akciğer hastalığı olan KOAH diye kısaltılan hastalığı inceleyeceğiz...

 • Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkileri

  Toplumumuzda yaygın olan görülen aile içi şiddet, çoğunlukla kadına ve çocuğa yönelik olmakta ve mağdurlarda ciddi kalıcı etkiler bırakmaktadır...

 • Solunum Sistemi Hastalıkları Belirtileri 2

  Wheezing hırıltı hava yollarının kısmi olarak tıkanmasından kaynaklanır ve soluk alıp verirken duyulan ıslık gibi çıkan sestir...

 • Solunum sistemi hastalıklarının belirtileri

  Solunum sistemi burun, ağız, yutak/farenks, soluk borusu/trake bronşlar ve alveolleri içeren akciğerlerden ve akciğerleri saran akciğer zarı/plevradan oluşur.

 • Erken çocukluk dönemi için beceri gelişiminin takibi

  “Erken çocukluk dönemi” başlıklı bir önceki yazıda, erken çocukluk dönmenin, hayatın ilk dönemlerindeki fiziksel, mental ve sosyal gelişimi kapsadığını belirtmiştim...

 • Kronik yorgunluk sendromu

  Kronik yorgunluk sendromu bedensel ve ruhsal bir hastalık olmadan 6 aydan daha uzun süren ciddi ve hareket engeline yol açan tabloya denir...

 • Boşaltım sistemi / Üriner sistem

  İdrar ya da sidik yollarında fazla organ yok. Yaşamamız için gereken enerjiyi besinlerden alırız...

 • Erken çocukluk dönemi

  Erken çocukluk dönemi, hayatın ilk dönemlerindeki fiziksel, mental ve sosyal gelişimi kapsamaktadır...

 • Uygun ayakkabı seçimi

  Bugün Trnet ve Ankara Tabip Odası’nın birlikte hazırladıkları spor hekimi Dr. Hakan Yaman’ın yazdığı uygun ayakkabı seçimi adlı yazısını yayınlıyoruz...

 • Öğrenilmiş çaresizlik

  Otoriterlik çaresizliğin öğrenilmesi ile sağlanır. Bunun için de karşı çıkana, başka bir şey isteyene, isyan edene karşı herhangi bir çıkışın olmadığının gösterilmesi gerekir.

 • İshaller

  Daha önce karın ağrısına ait bazı bilgiler vermiştik. Karın ağrısı çoğunlukla sindirim sistemi dediğimiz ağızdan başlayan sırasıyla yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı-düedenum, ince bağırsak, kalın bağırsak-kolon, goden bağırsağı-rektum, mak..

 • Tecavüz sonrası ruhsal travma ve kürtaj tartışmaları

  Kürtaj konusu, gündemde olduğundan beri birçok basın yayın organında çeşitli yönleriyle tartışılmıştır...

 • Sıcak günlerde dikkatli olalım

  Yaz sıcakları başladı. Bir süre sonra Ramazan ayı oruçları da başlayacak...

 • Bedenimiz bizimdir/doğum kontrolü hakkımızdır

  Kürtaj tartışmalarıyla beraber kadınların bedenleri üzerinde baba, aile ve kocanın, dinin, toplumun ve devletin hakları nelerdir konusu tekrar tartışılmaya başlandı...

 • Ölüm emri veren kürtaja karşı çıkamaz

  Kürtaj-küretaj kazıyarak temizlemek boşaltmak anlamına gelir. Ama en yaygın olarak oluşmuş olan gebeliğin rahimin bazı aletlerle ya da kimyasal maddeler kullanarak kazınması ve rahimden boşaltılmasıdır.

Editörün Seçtikleri

Video Galeri

Arşiv

Özgür Gündem Birinci Sayfa

“Binevş”

Cümle Alem

Qırıx


Okurlarla Başbaşa


Medya Diyalog


“Özgür